Szakmai életút

Korán felfedeztem, hogy együttérzéssel hallgatok meg másokat, akik bizalmukba fogadnak, tanácsot, segítséget kérnek tőlem. 12 évesen eldöntöttem, hogy pszichológus leszek. 
Diplomámat a Kossuth Lajos Tudományegyetempszichológus-pszichológia tanár szakán szereztem (1991-1996), diplomamunkám címe: A tánc, mint a beavatás misztériuma volt. Nagyszerű tanáraim voltak, aki az elméleti tudásukon túl belém oltották a gyógyító szakma szeretetét.
Első munkahelyemen egy erőteljes szakmai műhelybe csöppentem az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetbe, a „Lipótra”, ezen belül a Valláslélektani Osztályra, melyet Dr. Süle Ferenc vezetett. Sokat tanultam tőle arról, hogyan működik jól egy pszichoterápiás osztály, egy team, és elsajátítottam a jungi pszichoterápia szemléletét, egyéni- és csoportterápiás vezetést és a különböző pszichológiai vizsgáló módszereket. 
1996-ban itt indult el – a világon először kórházi osztályon – a Doboló csoport, pszichés zavarokkal küzdők számára, melyet Elekes Gáborral, férjemmel hoztunk létre és közösen vezettük. 
Az osztály bezárása után gyermekekkel és családokkal is elkezdtem foglalkozni, előbb a Gyermekjóléti Szolgálatnál, majd a Pedagógiai Szakszolgálatnál is. A gyógyításban történő pszichológusi munkám, valamint a Doboló csoport a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban, a Dr. Haraszti László vezette pszichiátriai osztályon folytatódott.
Klinikai szakpszichológusi diplomámat a Semmelweis Egyetemen kaptam meg (2001-2005). 
Az évek alatt tanulmányokat folytattam, illetve képzettségeket szereztem a következő területeken:
 • pszichodráma,
 • relaxációs és szimbólumterápiás technikák, 
 •  jungi analitikus egyéni kiképző terápia, 
 •  jungi és valláslélektani elméleti képzettség, 
 • archaikus technikák, 
 •  viselkedés és és kognitív terápia, 
 • mediáció.
Folyamatos szupervízió segítette munkámat, mely gyermekterápiás, családterápiás, szimbólumterápiás és jungi analitikus szemléletű mesterek révén valósult meg. Köszönettel tartozom Dr. Koronkai Bertalannak, Dr. Antalfai Mártának, Dr. Németh Mariettának, Blága Gabriellának, Bárdos Katának és Jonathan Horwitznak a kísérésért.
Előadásokat és műhelyeket tartottam:
 • a Magyar Pszichiátriai Társaság konferenciáin, 
 •  a C. G. Jung Komplex Pszichoterápiás Egyesület konferenciain,
 •  a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület konferenciáján,
 • a Magyar Hipnózis Egyesület Konferenciáján, 
 • meghívott előadóként rendszeresen a Pszinapszis és a Károli Gáspár Egyetem konferenciáin.
Publikációk, melyeket Elekes Gáborral közösen adtunk ki : 
– A sámánizmus alkalmazása a pszichoterápiában, (Komplementer Medicina, 1999, 3. évf. 7. sz.) 
– “Lélekutazás” a pszichoterápiában (Világügyelő, Budapest, MVT, 2012). 
A Duna televízió több ízben készített velünk interjút az archaikus technikákkal kapcsolatban. Itt láthatóak:
a 17. perctől: https://nava.hu/id/205706.
Kutatási területem, mely átitatja életszemléletemet is, az ősi gyógyító eljárások alkalmazása a pszichoterápiában és az egyéni életúton. Közel húsz év alatt sok csoport és tanfolyam jött létre. Ezeken az alkalmakon a természet ciklusainak tekintetbe vételével felemelő és mélyen megérintő tanításokat, rítusokat élünk meg. Nagyszerű érzés, hogy a hivatalos medicina irányában is igazoltuk és elismertté tettük, hogy ezek az módszerek növelik az életminőséget, az egyéni hatékonyságot, csökkentik a depressziót, a szorongást és az élet teljessége, az egyensúly felé segítenek a lelki Mélymagra való ráhangolódás révén.
Számomra a hozzám fordulók segítése, beavatása a lélek világába megtiszteltetés, szolgálat, melyben a hiteles, tiszta közvetítés alapfeltétel.
Ha pszichológiai segítségre van szükség, kapcsolatba léphetünk ITT.