Útmutató a Belső Gyermekkel való munkához: Az anyaseb gyógyítása II.

A pszichológussal való közös munkában újra és újra felbukkanhat a bennünk élő gyermeki rész támogatásának és megerősítésének igénye. A következő cikkben (mely az Anyaseb gyógyítása I.  (ld. ITT) folytatása, konkrét gyakorlati tanácsokat kaphatunk a Belső Gyermekünk  gyógyításához, esélyt kapva ezzel egy teljesebb, örömtelibb élethez.m

Belső Gyermekünk a kreativitás, életvidámság és ártatlan bölcsesség forrása. Sokan tapasztaltuk meg gyerekkorunkban valamilyen szinten az elutasítást, ezért kialakítottunk egy „hamis ént”. Ez a hamis én volt az, akit a külvilágnak mutattunk azért, hogy elfogadjanak. Azok a belső részeink, akiket elutasítottak, árnyékba kerültek, s elérhetetlenek maradnak számunkra egészen addig, amíg vissza nem hozzuk belső gyermekünket és tápláló, biztonságos belső kapcsolatot teremtünk vele, mely által igazi, hiteles énünk felbukkanhat.

Belső biztonság megteremtése 

Amit belső gyermeknek hívunk, az egy igazi energia, mely felnőttként bennünk él. Ha nem veszünk róla tudomást, egyszer csak eltűnhet a meg nem oldott korai traumatikus élmények miatt. Ezek a fel nem dolgozott hiedelmek és félelmek – melyek a korai gyerekkorból maradtak – okozhatják, hogy tudattalanul akadályozzuk, vagy hajszoljuk magunkat kudarcba. Ha párbeszédet kezdeményezünk a belső gyermekünkkel, a belső lefagyott helyek, melyek bent tartanak minket a fájdalmas mintákban, elkezdenek feloldódni és helyet nyitnak új áramlatoknak, az örömnek és a kreativitásnak. 

Példák arra, milyen kérdéseket tegyünk fel a belső gyermeknek:

 • Hogy érzed ma magad?
 • Mit szeretnél kapni tőlem most?
 • Mit tehetek érted most?
 • Úgy érzem, hogy ………… érzed magad. Szeretnél róla beszélni?
 • Mit szeretnél csinálni?

 Példák arra, hogy milyen megerősítéseket mondhatunk a belső gyermeknek:

 • Tetőtől talpig jó és csodálatos vagy.
 • Szeretetreméltó és különleges vagy.
 • Biztonságban vagy.
 • Olyan büszke vagyok rád!
 • Olyan boldoggá tesz, hogy itt vagy!
 • Meg tudod csinálni!
 • Mindig itt vagyok, ha szükséged van rám.
 • Teljesen rendjén való, hogy vannak szükségleteid. Szeretem, ha kielégíthetem az igényeidet.
 • Szeretek vigyázni rád!
 • Nem baj, ha hibázol.
 • Minden, amit érzel, jogos és rendjén való.
 • Csak pihenj nyugodtan.
 • Nem tudsz olyat tenni, ami miatt ne szeretnélek.

Belső Anya

 A Belső Anyánk maga a felnőtt énünk, az összes tudásunkkal és erőnkkel, akit olyan felsőbb erők, mint az Univerzum, Isten és a felsőbb Én támogat. Belső Anyaként segíthetünk a belső gyermekünknek, hogy megértse, hogy a múlt valóban elmúlt. Azért van erre lehetőség, mert tudatában vagyunk a belső gyermek érzelmi állapotának és olyan új választásokat mutathatunk neki, melyekben a korai gyermekkor veszélyei már nincsenek jelen.

Nekünk, mint belső anyának van képességünk, hogy vigyázzunk a belső gyermekünkre és megadjunk neki olyan dolgokat, melyekre anyánk esetleg nem volt képes. 

Néhány példa:

 • Megnyugtatni, amikor fél
 • Kényelembe és biztonságba helyezni, amikor számára ismeretlen helyre megyünk
 • Támogatni és megerősíteni az értékességét, szeretetreméltóságát
 • Védeni a határait
 • Támogatni a játék, tanulás, felfedezés és növekedés iránti vágyaiban
 • Megerősíteni őt a saját jóságában, ami lerombolhatatlan, bármi is történjék az életben

 

A belső út, ami mélységesen változtatja meg az életünket 

Oda-vissza mozgunk az belső anya és a belső gyermek között. Így egyszerre kapjuk meg azt a táplálást, amire szükségünk van és adjuk meg azt a biztonságos teret, amire gyerekként volt szükségünk. Azt is mondhatjuk, hogy ebben a kapcsolatban megteremtjük a teljesség középpontját magunkban, és így valóban virágozhatunk a világban. Ez a kapcsolat aztán folyamatosan mélyül az idők során, óriási gazdagságot hozva életünkbe.

Amikor a belső gyermek a segítségünkkel megérti az igazságot, hogy a fájdalma soha nem az ő hibája volt, egy nagyobb fordulat történik:

 • A valóságos, ám korlátolt anyához való elsődleges kötődésünk áttevődik a feltétel nélkül szerető, belső anyához.
 • Egyre nő bennünk a saját szerethetőségünk érzése, egyre inkább örülni tudunk a saját értékességünknek és a jóságunknak, a külső környezettől függetlenül.
 • Sokkal inkább képesek leszünk elfogadni a külvilágból érkező szeretetet, mert egyik énünk nem fektet több energiát abba a hiedelembe, hogy “kevesebb vagyok, mint…” – csak hogy hű maradjon az anyai mintához. (Nem pedig folyton arra várva a végtelenségig, hogy az anyánk viselkedjen úgy velünk, ahogy szerettük volna.)
 • Képesek leszünk arra, hogy valóságosan, pontosan lássuk magunkat. Lássuk a saját hibáinkat, tévedéseinket, de úgy, hogy közben határozottan tudatában vagyunk a saját alapvető jóságunknak és értékeinknek. Jöhet külső megerősítés ezzel kapcsolatban, de az, hogy OK-nak érezzük magunkat, többé nem ettől függ.

Ahhoz, hogy „elég jó” Belső Anyák legyünk

Amikor elég jó anyává válunk, egy új kapcsolat bontakozik ki önmagunkban. Nem kell, hogy tökéletesek legyünk; hibázni is fogunk. Ami a legfontosabb, hogy haladni akarunk! És minden kis lépés messzire vezet!

Mik voltak azok a dolgok, amiket sosem kaptunk meg, amikor kicsik voltunk?

Vajon szerettük volna kislányként, ha anyánk …

 • Szeretettel fésüli a hajunkat?
 • Kikészíti a ruhánkat előző este?
 • Igazán figyel arra, amiről beszélünk?
 • Támogat és segít nekünk a megoldáskeresésben, amikor feldúltak vagyunk?
 • Zene- vagy művészeti órákra írat be?
 • Sokszor megölel és elhalmoz gyengédségével?

Teendő: Vegyünk sorra mindent, amit a belső gyermekünk annyira szeretett volna az anyjától és tegyük meg most! Ez egy nagyon is erőteljes üzenet a belső gyereknek arról, hogy értékes, figyelemreméltó, fontos és különleges. Lassan meglátja, hogy mi vagyunk annak a szeretetnek a forrása, amire szüksége van; nem pedig a külső anya, akire annyira vágyott.

Teendő: következetesen figyeljük és beszélgessünk belső gyermekünkkel:

 • Tegyünk ki egy gyermekkori képet magunkról egy olyan helyre, ahol mindennap látjuk.
 • Kezdetben csak néhány perces párbeszédeket folytassunk (magunkban vagy hangosan).
 • Megnyugtató, lágy hangon beszéljünk vele, mint amikor kisgyerekkel beszélünk
 • A kulcs az együttérzés. Fejezzünk ki valódi együttérzést, amiért szenvedett és csak várta, hogy az anyja megváltozzon. Magyarázzuk el neki, hogy nem kell tovább várnia, itt vagyunk ezentúl mindig, hogy vigyázzunk rá.
 • Mondjuk el neki, hogy mennyire különleges, egyedi és csodálatos kisgyerek! Mondjuk is meg, hogy miben látjuk a különlegességét.
 • Mondjuk meg neki, hogy mennyire örülünk, hogy itt van! Hogy él és hogy a mi életünkben él! (Valami olyat, amit nem biztos, hogy hallott gyermekként.)
 • Erősítsük az anyai együttérzésünket és szeretetünket kisgyermekkori önmagunk iránt. Ezt úgy is megtehetjük, ha fényképalbumokat lapozgatunk és gyönyörködünk, hogy milyen szeretnivaló és csodálatos gyermekek voltunk. Valóban lássuk és érezzük önmagunkat; mennyire különlegesek és értékesek voltunk kicsiként.
 • Képzeljünk el egy gyönyörű belső helyet, ahol a kapcsolatba kerülhetünk a belső gyermekünkkel. Talán egy szépséges rét, tengerpart vagy egy kényelmes és meleg otthon… Következetesen térjünk vissza erre a helyre, hogy kapcsolatban maradhassunk a belső gyermekkel, gondoskodjunk róla és kényeztessük őt.
 • Amikor a külvilágban tevékenykedünk, egy részünk akkor is kapcsolatban maradhat vele. Mindig ott lehet a „szívünkben, elrejtve”.

Felnőttként van egy második esélyünk, hogy megkapjuk a gondoskodást, amire szükségünk van. Ezt különböző forrásokból kaphatjuk meg: 

 • Nagylelkű, biztonságot adó és megbízható emberektől. Az összes szeretet, kedvesség, tisztelet, amit más emberektől kapunk, mind táplál bennünket és gondoskodik a benti gyermekről.
 • Figyeljünk meg szerető anyákat, ahogyan a gyermekeikkel viselkednek. Irányítsuk ezt a szerető energiát önmagunk felé és a belső gyermekünkkel való kapcsolat felé.
 • Tudatosan hozzunk új döntéseket, melyeket a múltban nem tudtunk megtenni.

Ha így teszünk, érzelmi táplálékot kapunk, melyek kitöltik a korábbi hiányokat. (Például: kijelöljük a határainkat, kimondjuk a véleményünket, megnyugtatjuk magunkat ahelyett, hogy elítélnénk, stb.) Például, ha gyerekkorban megszégyenítettek azért, ha kimondtuk, amit gondoltunk, akkor felnőttként – ahelyett, hogy a reakciótól való félelmünk miatt csendben maradnánk – megváltoztathatjuk ezt a mintát, ha vállaljuk a kockázatot és kimondjuk, amire gondolunk; akkor is, ha kényelmetlennek érezzük – annak érdekében, hogy más legyen az eredmény. Ha ezt megtesszük, van esély rá, hogy eltérő tapasztalatokat élünk meg, mint gyerekkorban, és ez igen gyógyító lehet.

 1. Ha átéljük ezeket a másfajta tapasztalatokat, akár azzal, hogy kimondjuk, amit gondolunk (ahelyett, hogy szégyellnénk), a belső gyermekünk azt az üzenetet kapja, hogy a dolgok MEGVÁLTOZTAK. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk többé lefagyva a múltban, beleragadva régi mintákba, hanem hogy felnőttként nyitottak vagyunk magunkkal és az élettel kapcsolatos új tapasztalatokra. Belső gyermekünk egyre jobban és jobban bízni kezd bennünk.
 2. Dolgozhatunk szimbólumokkal és archetípusokkal. (Például képzeljük el a jó anyát és dolgozzunk vele. (Művészi megjelenítés, kollázs, rajz, stb.)
 3. Az Anyaistennő segítségét is kérhetjük: Szűz Mária, Istennők, isteni képek és alakok segíthetnek, akik a női erőt és szeretetet képviselik.
 4. Kérjünk segítséget: elszigetelve nem tudunk gyógyulni. Fontos, hogy megkapjuk azt a támogatást és segítséget, amire szükségünk van. Attól függően, hogy hol tartunk a gyógyító utazásban, különböző segítő formákra lehet szükségünk a különböző időszakokban. Mindegy, hogy milyen módon teszzük, a legfontosabb, hogy legyen egy biztonságos hely, ahol megélhetők a mélyebb érzelmek, melyeket tapasztalunk és egészséges módon integráljuk őket, hogy támogassanak abban, hogy szeressük magunkat.
 5. Néhány ilyen támogató lehetőség:

Egyéni terápia

Csoportos terápia

Közösségek támogatása

Műhelyek

Energiával való munka

Mozgásterápia / jóga

Következtetés:

A belső anya átváltoztatása erőteljes folyamat, mely végigvezeti a nőket a nemzedékeken keresztül öröklött sebek gyógyításán, hogy hozzáférjenek eredeti erejükhöz és potenciáljukhoz. Ezen egyszerű folyamat idővel nagyobb, pozitív változást hozhat az életükbe. Remélem, sikerült inspiráló gondolatokat ébresztenem, hogy ilyen módon szeressük és támogassuk magunkat.

Fontos megjegyzés:

 • Ha az anyánkkal való kapcsolat különböző visszaélésre és elhanyagolásra alapult, fontos, hogy egyéni munkát végezzünk egy olyan terapeutával, aki traumákra és következményeikre szakosodott. Szánjunk rá időt és kérdezzük ki a terapeutát, hogy biztosak legyünk benne, hogy segíteni tud.
 • Ez a folyamat időigényes és nem lehet siettetni. Legyünk szeretetteljesek magunkhoz. Kérjünk segítséget. Megérdemeljük!

Forrás: Bethany Webster: Free e-book, Transforming the Inner Mother: Become the Mother You Always Wanted — To Yourself

Fordította: Csonth Krisztina, akinek ezért (is) hálás köszönettel tartozom

Kép forrása:. Elena Shumilova: ..listening to mom.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.